Uključi se

Prvi bespaltni celokupan trening za osobe sa invaliditetom – od “mekih veština” preko motivacije do računovodstva i započinjanja sopstvenog posla.

Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra pokreće program za osobe sa invaliditetom – "Uključi se" sa ciljem da podrži njihovo potpuno uključivanje u društvo kroz proširivanje njihovih prilika za zapošljavanje..

Ovaj program ima za cilj ne samo da podigne svest o izuzetnom potencijalu osoba sa invaliditetom, već i da poveća njihov potencijal kroz stručno usavršavanje, različite treninge, predavanja i govore.

Broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u Srbiji je dosta nizak. Iako se na pravi pogled može zaključiti da razlog leži u nemarnosti poslodavaca, često je i u tome da neke osobe sa invaliditetom nisu dovoljno kvalifikovane da uđu na tržište rada ili nemaju dovoljno motivacija da promene svoj socijalni status. Kako bismo uticali na ovaj problem, moramo da se obratimo obema stranama i uklanjamo prepreke postepeno.

Ovaj program je zvanično pokrenut predavanjem Nika Vujičića na Belom dvoru za predstavnike društveno odgovornih kompanija, osobe sa invaliditetom, vladine i ne vladine institucije.

Prijavi se