Nobelovac Tim Hant u poseti Srbiji sa ciljem da pomogne razvoj domaćih naučnih projekata kroz fondove Evropske komisije

Nobelovac Tim Hant u poseti Srbiji sa ciljem da pomogne razvoj domaćih naučnih projekata kroz fondove Evropske komisije

Srbiju će na poziv Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje posetiti prof. dr Tim Hant, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 2001. godine. Od 9. do 15. septembra 2014. godine prof. dr Hant će obići naučne ustanove u Beogradu, Novom Sadu, Negotinu i Zaječaru i predstaviti program Evropskog istraživačkog saveta koji odvaja značajna sredstva za razvoj nauke u Evropi i Srbiji.

Cilj posete je da se osnaži podrška domaćim naučnicima i pomogne im se ukazivanjem na mogućnosti za finansiranje istraživačkih projekata unutar Evropske komisije.

Prof. dr Timoti Hant je Nobelovu nagradu dobio 2001. godine za otkriće temeljnog mehanizma kontrole ćelijskog ciklusa, a pet godina kasnije dodeljena mu je i titula Sera.

Ser Timoti je član je naučnog tima Evropskog istraživačkog saveta koji definiše strategiju i metodologiju finansiranja naučnih projekata, a u Srbiju dolazi uz podršku Evropske komisije sa ciljem da podrži i pomogne našim naučnicima da se povežu i bolje upoznaju sa mogućnostima finansiranja unutar programa Horajzon 2020 i konkretnije Evropskog istraživačkog saveta.

Ser Timoti će u toku svoje posete održati 3 predavanja:

–       10. septembra u 13:00 časova na Medicinskom fakultetu u Beogradu na stručnu temu ciklusa i kontrole mitoze (originalan naslov: „Futile Cycles, Switches, andtheControl of Mitosis“). Tom prilikom biće mu dodeljena i zvanje gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

–       11. septembra u 10:30 časova u Rektoratu Univerziteta u Beogradu ser Timoti će održati predavanje o mogućnostima unutar Evropskog istraživačkog saveta za naučnike svih oblasti u Srbiji, a značajan deo biće posvećen i odgovaranju na pitanja

–       11. septembra u 15:30 časova u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu ser Timoti će održati predavanje o mogućnostima unutar Evropskog istraživačkog saveta za naučnike svih oblasti u Srbiji.

Pored predavanja, ser Timoti će o mogućnostima u okviru Evropskog istraživačkog saveta razgovarati i prilikom posete Instituta za molekularnu genetiku i genetička istraživanja, gde će razgovarati i sa predstavnicima Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, Instituta za biološka istraživanja i Biološkog fakulteta, kao i tokom posete Labaratoriji za nano tehnologiju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Medicinskih centara u Negotinu i Zaječaru.

Uz ser Timotija u poseti će biti i prof. dr Gordana Popović, naučnica srpskog porekla, koja je direktor naučnog programa u okviru Evropskog istraživačkog saveta i koja će biti tu da domaćim naučnicima dodatno približi mogućnosti unutar ovog programa.