O nama

O nama

NJ.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar II u duhu najboljih tradicija svojih predaka, osnovao je Fondaciju za obrazovanje. U sklopu opštih napora prestolonaslednika Aleksandra da pomogne u izgradnji stabilnog demokratskog i ekonomski naprednog društva u Srbiji, posebnu pažnju treba posvetiti obrazovanju slobodnih i kreativnih pojedinaca koji će biti nosioci razvoja društva.

Da bi se ovo ostvarilo, posle dugog perioda zatvorenosti društva, osnovni cilj Fondacije je da omogući  najboljim studentima srpskih univerziteta da nastave svoje obrazovanje na prestižnim inostranim visokoškolskim ustanovama, da bi po povratku u zemlju stečena znanja upotrebili u najboljem interesu zemlje.

Radi ostvarivanja ciljeva Fondacija prvenstveno radi na povezivanju srpskih visoko obrazovnih institucija sa uglednim evropskim i američkim ustanovama inicirajući i stvarajući platforme za dugoročnu saradnju. Na taj način se trudimo da mladim akademcima iz Srbije otvorimo vrata prema svetu.

Ovde  moete pročitati više o projektima Fondacije .

Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje je veoma ponosna na njen Upravni odbor čiji sastav čine uspešni i renomirani pojedinci.

Fondacija je osnovana u skladu sa zakonima Republike Srbije i odobrena od strane Rezolucije Ministarstva kulture
broj 415-00-00077/2006 datuma 18.09.2006. sa registracionim borjem Fonda 554.

Kao pravni subjekat registrovana je kod Ministarstva finansija i pri Poreskom odeljenju pod brojem 104629681 i poreskim brojem 1767263. Šifra aktivnosti je 91330 u skladu sa Registrom republičkog zavoda za statistiku.

Tekući račun Fondacije za domaću valutu je 250-1100020055091-76 kod EFG Eurobank.

Upravni odbor

 • Prof. dr Neda Bokan, redovni profesor, bivši dekan Matematičkog fakulteta i prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu
 • Mr Aleksandra Drecun, predsednica NVO Tačka preseka, centra za promociju nauke i predsednica Harvard Kluba Srbija
 • G-din Svetomir Jakovlјević, profesor francuskog jezika i simultani prevodilac
 • G-din Dejan M. Jovanović, - zamenik direktora Zavoda za udžbenike
 • Prof. dr Ljilјana Marković – prodekan za finansije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • G-din Dušan Milićević – Izvršni direktor prodaje Komtrejd grupe
 • Prof. dr Dejan Popović – profesor na Pravnom fakultetu, bivši rektor Univerziteta u Beogradu
 • Dr Branka Prpa – istoričar
 • G-din Rakitić Dušan – asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • G-din Marko Stojanović – predsednik Kralјevskog karling kluba, glumac
 • Dr Ana Trbović – redovna profesorka Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju