Stipendije

Jedan od glavnih cilejva Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje jeste pružanje podrške talentovanim i uspešnim mladim ljudima u Srbiji u širenju njihovih znanja i mogućnosti.

Do sada smo obezbedili stipendije za više od 100 studenata na osnovnim, master i doktorskim studijama, kao i za različite letnje škole i kampove.

Lista institucija sa kojima smo sarađivali:

https://www.pafond.rs/wp-content/uploads/2020/01/notingham-150x44.jpg
https://www.pafond.rs/wp-content/uploads/2020/01/loyola-133x40.jpg
https://www.pafond.rs/wp-content/uploads/2020/01/berkeley-121x40.jpg
https://www.pafond.rs/wp-content/uploads/2020/01/culver_logo-150x59.jpg
https://www.pafond.rs/wp-content/uploads/2020/01/anatolia-102x40.jpg
https://www.pafond.rs/wp-content/uploads/2020/01/epfl-90x47.jpg

Saradnja sa Univerzitetom Notingem

 

 

U junu 2006. godine Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar pozvao je ser Kolina Kembela, rektora Univerziteta u Notingemu da sa grupom profesora ove visoko obrazovne institucije poseti Beograd. Poseta je imala za cilj stvaranje platforme za dugotrajnu akademsku saradnju Univerziteta u Notingemu sa Univerzitetom u Beogradu, kao i sa ostalim univerzitetima u Srbiji.

Glavne teme o kojima je bilo reči su stipendije, prenošenje iskustava u stvaranju jedinstvenog centra za razvoj karijere na Univerzitetu u Beogradu, saradnja u naučnom istraživanju, program razmene profesora.

1.Ser Kolin Kembel najavio je tada da će njegova akademska institucija u periodu od dve godine obezbediti 40 stipendija u ukupnoj vrednosti od 50 miliona dinara (600 000 evra) za najbolje studente koji se odluče da svoje studije nastave na Univerzitetu u Notingemu tokom školske 2006/07 i 2007/08 godine.

Najboljih 16 studenata otišlo je u Englesku u septembru 2006. godine i provelo akademsku godinu na svojim poslediplomskim studijama (master i doktorskim) na Univerzitetu u Notingemu. Univerzitet u Notingemu pokrio je u potpunosti troškove školovanja, dok su Fond za mlade talente Srbije i Fondacija obezbedili sredstva za smeštaj i život naših studenata.

2.Univerzitet u Notingemu je takođe ponudio obuku za stvaranje prvog Centra za razvoj karijere na univerzitetskom nivou u Srbiji, što predstavlja inicijativu Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje, koja je pokrenula ovaj projekat. U decembru 2006. godine Univerzitet u Beogradu osnovao je Centar za razvoj karijere, koji je otvorio vrata za sve studente u prostorijama na Pravnom fakultetu u Beogradu.

 

Centar za razvoj karijere

 

 

Tokom 2006. godine Fondacija je otvorila Centre za razvoj karijere na univerzitetskom nivou sa idejom da se studentima i diplomcima pruži pomoć i savet prilikom zasnivanja radnog odnosa, istraživanja mogućnosti zapošljavanja tokom ili posle određenih studija kao i pronalaženje karijere koja odgovara njihovim interesovanjima, sposobnostima i talentima. Na teritoriji Srbije postoje 4 centra za razvoj karijere, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

www.razvojkarijere.bg.ac.rs
www.razvojkarijere.uns.ac.rs
www.razvojkarijere.kg.ac.rs
www.karijera.ni.ac.rs

 

Culver Summer Camp

 

 

Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje svake godine nudi jedinstvenu priliku za učenike srednjih škola u Srbiji da tokom leta provedu šest nedelja na prestižnoj Kalver akademiji, u Indijani.

Kalver letnji kamp priprema dečake i devojčice da steknu hrabrost i oprobaju se u stvarima o kojima su mogli samo da sanjaju. Osim toga, uče ih da razvijaju i cene samodisciplinu. Dobijaju priliku da nauče kako da prevaziđu samo-nametnuta ograničenja i da unaprede svoja veštine i znanja.

Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar je i sam bio učesnik ovog letnjeg kampa 1959. godine , godinu dana pre nego što je pošao na Kalver Akademiju, školske 1959/60 godine.

Najlepša stvar na Kalver Akademiji je ta što mladi dobijaju priliku da nauče mnogo o liderskim veštinama koja im pomažu da izgrade veru u sebe za ceo život.