О нама

О нама

Њ. К. В. Престолонаследник Александар, у духу најбољих традиција својих предака, основао је Фондацију за образовање. У склопу општих напора престолонаследника  Александра да помогне изградњи стабилног демократског и економски напредног друштва у Србији, посебну пажњу треба посветити образовању слободних и креативних појединаца који ће бити носиоци развоја друштва. Да би се ово остварило  после дугог периода затворености друштва, основни циљ Фондације је да омигући најбољим студентима српских универзитета да наставе своје образовање на престижним иностраним високошколским установама, да би по повратку у земљу стечена знања употребили у најбољем интересу земље.

Ради остваривања циљева Фондација првенствено ради на повезивању српских високо образовних институција са угледним европским и америчким установама иницирајући и стварајући платформе за дугорочну сарадњу. На тај начин се трудимо да младим академцима из Србије отворимо врата према свету.

Фондација је до сада иницирала и успоставила сарадњу са Универзитетом у Нотингему, Анатолија колеџом америчког Универзитета у Солуну, Универзитетом Беркли  и многим другим.

Руководећи се принципом да награда припада најбољима, једини услов који поставља Фондација јесу : Ваша лична изванредна досадашња остварења.

Фондација ће усмерити своје напоре на повезивање образовних установа у Србији са оним у иностранству, као и повезивању академске са пословном заједницом у земљи и иностранству, да би дипломирани студенти, нарочито они најбољи, добили своју шансу на тржишту рада.

Фондација је основана у складу са законима Републике Србије и одобрена од стране Резолуције Министарства културе број 415-00-00077/2006-14 датума 18.09.2006. са регистрационим бројем Фонда 554.

Као правни субјекат регистрована је код Министарства финансија и при Пореском одељењу под бројем 104629681 и пореским бројем 17672363. Шифра активности је 91330 у складу са Регистром републичког завода за статистику.
Текући рачун фондације за домаћу валуту је 250-1100020055091-76 у EFG Eurobank.