Укључи се

Први беспалтни целокупан тренинг за особе са инвалидитетом – од “меких вештина” преко мотивације до рачуноводства и започињања сопственог посла.

Фондација Престолонаследника Александра покреће програм за особе са инвалидитетом – "Укључи се" са циљем да подржи њихово потпуно укључивање у друштво кроз проширивање њихових прилика за запошљавање..

Овај програм има за циљ не само да подигне свест о изузетном потенцијалу особа са инвалидитетом, већ и да повећа њихов потенцијал кроз стручно усавршавање, различите тренинге, предавања и говоре.

Број запослених особа са инвалидитетом у Србији је доста низак. Иако се на прави поглед може закључити да разлог лежи у немарности послодаваца, често је и у томе да неке особе са инвалидитетом нису довољно квалификоване да уђу на тржиште рада или немају довољно мотивација да промене свој социјални статус. Како бисмо утицали на овај проблем, морамо да се обратимо обема странама и уклањамо препреке постепено.

Овај програм је званично покренут предавањем Ника Вујичића на Белом двору за представнике друштвено одговорних компанија, особе са инвалидитетом, владине и не владине институције.

Пријави се